Miniakademie fundraisingu

FR

Miniakademie fundraisingu

Chcete rozhýbat fundraising své pacientské organizace?  Dát mu strukturu, řád a výsledky?

V Pacientském hubu jsme pro vás společně se Světem neziskovek přichystali ojedinělý program, který vám s tím pomůže!

Miniakademie fundraisingu je určena pro 5 vybraných pacientských organizací, které budou za podpory expertů na workshopech i mimo ně pracovat na tom, aby měl jejich fundraising šťávu a výsledky. 

Potkáme se na dvou celodenních listopadových setkáních a v jednom lednovém odpoledni:

 

5.11. Srdce fundraisingu a Storytelling, 8.30 – 17 hod

- Proč je individuální fundraising základ a v podstatě ho nelze  vynechat?

- Jak na fundraisingové kampaně a komunikaci, která má šťávu

- Jak zažehnout jiskru příběhem a posílit jím vztahy s dárci

- Kampaní to nekončí aneb proč a jak pracovat s dárci i poté

- Jak měřit výkon fundraisingu

- Inspirace z praxe

26.11. Nový vítr do plachet 9 – 17 hod

- Jsou vaše vize, hodnoty a poslání aktuální a relevantní? Co vlastně nabízíte dárcům?

- Jak využít kouzelné slovo PROČ k nastartování změn v organizaci

- Jak souvisí smysl existence organizace se strategií, plánováním, finančním řízením a fundraisingem

- Hlavní překážky pro rozvoj zdrojů v organizaci a co s nimi ve vaší organizaci můžete dělat

- Rozpočtování a průběžné sledování finančních výsledků

- Metriky – jak zjistit, co potřebujete sledovat pro vyhodnocení vašeho dopadu a plnění strategie

- Jak se domluvit s účetní/m, co po něm/ní chtít a co hledat ve výkazech

- Jak nastavit prostředí k efektivnímu naplňování finančních a strategických cílů

12.1. Zakončení, prezentace úkolů 17 – 19 hod

- Zhodnocení vlastních cílů a cesty k nim, zpětná vazba, networking

Pro koho je Miniakademie fundraisingu?

Pro ty, kteří chtějí fundraising uchopit strukturovaně a cíleně s ohledem na své kapacity nebo se „jen“ ujistit, zda má organizace dobře nakročeno.  Při výběru je rozhodující motivace a čas zúčastnit se všech společných termínů. Přihlásit se může i více členů týmu (maximálně tři) podle témat jednotlivých workshopů (fundraiser, finanční manažer, PR).

Co musí vaše organizace splnit, aby se mohla přihlásit?

 • Doložit certifikát o absolvování e-learningu Základy fundraisingu na webu Pacientského hubu za každého přihlášeného. Přihlásit můžete až 3 účastníky. E-learning naleznete zde.
 • Do 30.9. vyplnit a odeslat přihlašovací formulář. Ten najdete zde. 
 • Do 30.9. zaslat požadované dokumenty na: zuzana.zdenkova@mzcr.cz
 • Zajistit aktivní účast za vaši organizaci na vypsaných termínech
 • Na lednovém závěrečném setkání prezentovat zpracovaný úkol
 • Mít chuť a odvahu vnést do své práce čerstvý vítr

Co vám Miniakademie přinese?

 • Příležitost podívat se na fundraising ve své organizaci s odstupem a z různých aspektů
 • Prostor pro identifikování slabin a potenciálu, nastavení strategie
 • Konkrétní návazné kroky, které povedou k cíli, který si sami určíte
 • Možnost inspirovat se zkušeností ostatních účastníků i případovými studiemi
 • Možnost konzultovat své kroky či dokumenty s experty a získat cennou zpětnou vazbu

Máte-li dotazy, neváhejte napsat Zuzce na výše uvedeném e-mailu.

Těší se na vás Pacientský hub i Svět neziskovek! 

Přílohy